ברכות וייחודים


ברכות וייחודים באכילת דגים
בכל מעשה אכילה של אדם ובכל מאכל כשאנו מברכים אנו מעלים "ניצוצות".
אנו מעבירים את "הדומם" ל"צומח", את ה"צומח" ל"חי", את ה"חי" ל"חי-מדבר".

מכיוון שבדגים (הנמצאים ב"מקווה" כל חייהם ונמצאים "בתענית דיבור" בכל חייהם).
עשויים להכיל בתוכם "ניצוצות" של צדיקים והרי דגים הם גם סמל לשפע.

אנו יכולים לברך ולייחד עליהם בברכה נוספת ונפרדת לפני אכילתם.


זהו נוסח הברכה:
לשם ייחוד קוּדְשָה בְרִיך הוּא וּשְכִינְתֵהּ בִדְחִילוּ וּרְחִימוּ וּרְחִימוּ וּדְחילוּ לייחוּדֵה
ולהקמת שְכִינְתָהּ מֵעַפְרָהּ, יהי רצון מלפנייך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שכל
הניצוצות וזכויות, הצדיקים והצדיקות הנמצאים בדג זה יתעברו בתוכי" - אמן כן יהי רצון.