עצות לפתיחת שערי השפע והפרנסה


פרקי תהלים לקרוא בעבור הפרנסה:
את הפרקים שמצויינים בהמשך יש לקרוא ברצף של 40 יום (40 הוא מספר המהווה מספר מהפך).
חוץ מבימים הבאים: שבתות, ראשי חודשים, ימי חג, וימי תענית וצום.
אלה הם ימים בהם לא קוראים, ופשוט מדלגים עליהם, אם שוכחים יום יש להתחיל את הספירה מחדש.
הזמן לקריאה הוא החל מהנץ החמה ועד לשעה לפני שקיעת החמה.
לפני הקריאה יש לטול ידיים ולעשות תפילת "אנא בכוח" שלוש פעמים (על תפילת "אנא בכוח" ראה גם כאן באתר).

הפרקים הם: כ, כא, כב, כג, כד, כט, צ, צא, לז.


:בסיום הקריאה יש לבקש:
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהלים שקראתי מלפניך ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם מראשי תיבות ומסופי תיבות וחילופי תיבות, ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקוב, משה הנביא ואהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך עליהם השלום ובזכות אמהותינו הקדושות שרה רבקה לאה ורחל,מרים הנביאה עליהן השלום
שיפתח מזלי ותתנני לחן ולחסד בעינך ובעיני כל רואי ותשלח לי פרנסה טובה מידך  הרחבה,פרנסה בנחת ולא אזדקק למתנות בשר ודם כי אם לידך הרחבה העשירה והפתוחה וכן תבטל מעלי כל מיני עיכובים, עין הרע,וכשפים ואראה ברכה בכל מעשי ידי אמן ואמן סלה


מתי לא לקרוא - שבתות,ערבי ראש חודש, ראשי חודשים, כל חודש ניסן, יד באייר, ל"ג בעומר, מראש חודש סיוון עד י"ב
בחודש (כולל) ,ערב ט' באב, ט'  באב, ט"ו באב, ערב ראש השנה,מערב יום כיפור עד סוף חודש תשרי, חנוכה,ט"ו בשבט, פורים, שושן פורים.


עצות זהב נוספות לפתיחת שערי פרנסה טובה, להיות בשמחה, לחיות חיים שמחים ומאושרים

"אם אדם יודע שלכל מאורעות היום הן לטובתו זה בבחינת העולם הבא"
רבי נחמן בן פייגה ושמחה.


עוד עצות איך להיות בשמחה ראה ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב.
לשמור על חיי נישואין מאושרים ותקינים.
לשמח את בת/בן הזוג,ליישם את ההתחייבויות הרשומות בכתובה לזכור שזה נדר להיזהר לא "לפזול" ולא לבגוד מצבים כאלה יוצרים פגיעה עצומה בצינורות השפע ובצינורות הפרנסה

להקפיד על ברכת המזון ולהתכוונן במשפטים העוסקים בשפע ופרנסה.
לשמור על שבתות וחגים לקיים בשמחה שבתות וחגים, לשמור לא לבשל לא להדליק אש ולא לעבוד.
לקיים תפילות ומצוות, להניח תפילין.
להקפיד על ברכת הלבנה כל חודש.
לקיים סעודה רביעית מלווה מלכה במוצ"ש, בשמחה ושירים.
להחזיק ולקרוא בספר תיקוני הזהר בעסק.
לוודא תקינות מזוזות ותפילין.
לתת מעשר מתוך הרווחים בכל חודש לטובת נזקקים, אלמנות ויתומים, ולומדי תורה.