תפילה לזיווג


יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדך הגדולים, את זיווגי הראוי לי בזמנו.

זיווג הוגן כמו שמצאת זיווג לאדם הראשון ,לאברהם יצחק ויעקוב, כל אחד זיווגו בעיתו ובזמנו.
ואותו איש שתמצא לי לזיווגי יהיה איש טוב נאה במעשיו בעל מעשים טובים.
בעל חן ,איש משכיל ויראה שמיים.


רודף צדקה וגומל חסד, ולא יהיה בו שמץ פסול ומום ופגם ולא יהיה כעסן ורגזן, רק בעל ענוה ונינוח רוח, בריא ובעל כיח.
אוהב את הבריות  שמח בחלקו  וברוחו.
אמן כן יהיה רצון.