ריפוי אינטואטיבי


לגלי טל חן יש יכולות  להוות צינור לריפוי ואבחון  מחלות/חסימות אנרגטיות אצל אנשים.
כשגלי מתחברת לאדם מסוים היא רואה בעצם אותו שקוף ועושה לאותו אדם "רנטגן", מאתרת את המחלה  או/והחסימה האנרגטית  בוחרת איך לטפל, ויכולה להביא לפתרונה המלא
יכולת אבחון  וריפוי זו יכולה לעבוד גם מרחוק.